Yezidiler Makaleler
  • MAKALELER

Çağdaş İslam Akımları

İçerik için esas alınan metin:

Mehmet Ali Büyükkara, "Çağdaş İslami Akımlar", İslam Mezhepleri Tarihi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay., 2010, (10. ünite), s. 209-230.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VEHHÂBÎLİK الوهّابيّة 
Muhammed b. Abdülvehhâb’a (ö. 1206/1792) nisbet edilen dinî-siyasî akım.

Mehmet Ali Büyükkara, “Vehhâbilik”, DİA, c: 42, s. 611-615 

---------------------------------------------------------------------------------

Vehhâbî Tesirinde Kaldıkları İddia Olunan Hareketler

Vehhâbî tesirinin XIX. yüzyılda ortaya çıkmış bazı halk direniş hareketlerinde görüldüğü iddiası yaygın bir tez.

     •Hint alt kıtasında Ahmed-i Birîlvî’nin Mücâhidûn hareketi,
        Rıza Kurtuluş, "Ahmed Şehid (ö. 1246/1831)", DİA, c: 2, s. 134-135.
        M. Naeem Qureshı, "TarîkatMuhammediyye", DİA, c: 40, s. 106.


PDF  Marc Gaborieau,  "Sûfîlere Yönelik Eleştiriler: On Dokuzuncu Yüzyılın Başlarında Hindistan’daki Tartışmalar", çeviren: Abdurrezzak Tek, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XVII, sayı: 1, s. 297-313.     •Bengal’de Hacı Şerîatullah’ın Ferâizî hareketi,
        MNaeem Qureshi, "Ferâiziyye", DİA,   c: 12,  s. 365-366
     •Endonezya’da Paduri hareketi,
         İsmail Hakkı Göksoy, "Pedriler", DİA, c: 34,  s. 220-221
     •Batı Afrika’da Osman b. Fûdî’nin hareketi
         Ahmet Kavas, "Osman b. Fudi (ö. 1232/1817)", DİA, c: 33, s. 466-467
     •Libya’da Senûsî cemaati
        Ahmet Kavas, "Senûsi, Muhammed b. Ali", DİA, c: 36,  s. 529-531
        Ahmet Kavas, "Senûsiyye", DİA, c: 36,  s. 536-538------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vehhâbîliğin Arabistan dışındaki etkileri 


 • Hindistan Ehl-i hadîs cemaati              Abdullah Aydınlı, “Ehl-i Hadîs”, DİA, c: 10, s. 507-508
              Mehmet Özşenel, "Nezîr Hüseyin (ö. 1320 / 1902)”, DİA, c: 33, s. 73-74
              Abdülhamit Birışık ve, “Sıddık Hasan Han (ö. 1307/1890)”, DİA, c: 37, s. 92-98
              Iqtıdar Husaın Sıddıquı, “Gaznevi, Abdullah b. Muhammed (ö. 1298/1881)”, DİA, c: 13, s. 486
              Mehmet Özşenel, “Muhammed Hüseyin Mevlevî (ö. 1920)”, DİA, c: 30, s. 542-543
              Abdülhamit Birışık, “Senâullah Amritsarî (ö. 1948)”, DİA, c: 36, s. 503-506.
السلفية في المجتمعات المعاصرة


              Salim Çevik, Pakistan Siyasetini Anlama Kılavuzu, SETA, Mayıs 2013, s. 92-93.

 • Mısır’daki Ensârü’s-sünneti’l-Muhammediyye cemiyeti           Ramazan Yıldırım, "Cemaatten Partiye Dönüşen Selefîlik", (Analiz) SETA, Aralık 2013.

السلفيون والربيع العربي: - محمد أبو رمان  مركز دراسات الوحدة العربية  2013

 • Nijerya’da İzâle cemaati,


               حمدي عبد الرحمن حسن صوفية إفريقيا.. من الروحانية إلى السلفية الجهادية 
               Hamdi Abdurrahman Hasan, “Afrika Sufiliği? Ruhanilikten Selefiliğe”

 • Mali’de Subbanu hareketi ve


Lansiné Kaba, “The Politics of Quranic Education among Muslim Traders in the Western Sudan: The Subbanu Experience”, Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines, Vol. 10, No. 3 (1976), pp. 409-421


 • Moritanya’da Müceydirî ekolü


السلفية وأعلامها في موريتانيا : الطيب بن عمر بن الحسين الناشر: دار ابن حزم - بيروت - الطبعة: الأولى - سنة الطبع: 1416هـ 256

 • Yemen’deki Demmâc Dârülhadîsi

صفحات الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
PDF  Mehmet Ali Büyükkara, "Sosyal, Siyasi ve Dini Yönleriyle Yemen Hûsî Hareketi", Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 2011/1, cilt: XVI, sayı: 30, (ss. 115-152), s. 123.Batı kaynaklarınca “cihâdîler” diye nitelendirilen,
Cezayir’deki Cemâatü’s-Selefiyye li’d-da‘vâ ve’l-kıtâl,

Endonezya’daki Leşger-i Cihâd

-------
Rifat Türkel, "Etkileri Açısından Vehhȃbilik (Suûdi Arabistan Dışı Ülkeler Örneği)", The Journal of Academic Social Science Studies, 2013, Cilt: 6, Sayı: 8, s. 699-718.

-------
PDF    Büyükkara, Mehmet Ali, "11 Eylül’le Derinleşen Ayrılık: Suudî Selefiyye ve Cihadî Selefiyye", Dinî Araştırmalar, 2004, cilt: VII, sayı: 20, s. 205-234
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medrese Geleneğine Yaslanan Akımlar

Medreseler 19 ve 20. yüzyıllarda İslâm dünyasında birçok dini akım ve teşkilatın doğum yerleri olmuşlardır.

 • Diyobendiye الديوبندية

هل علماء ديوبند يتبعون الإمام أبا الحسن علي الأشعري  أوالإمام أبا منصور الماتريدي؟ والجواب: أنهم في عُرْفِ علماء ديوبند أنفسهم يُعْرَفون بأنهم ما تريديون، ولكن جماعةً منهم ترى أنهم أشعريون. ؛ إلا أن الأحسن – نظراً إلى موقفهم المعتدل المزيج من المذهبين – أن يُوْصَفُوْا بأنهم ما تريديون مائلون إلى الأشعرية ؛ فهم جامعون بين الأشعرية والماتريدة .


Azmi Özcan, “Dârülulûm”, DİA, c: 8, s. 553-555
---------
M. Nur Pakdemirli, Abdulhamit Birışık, “Hint Altkıtası Geleneksel Öğretim Kurumlarında Yürütülen Din Eğitiminin Gelişim Sürecine Tarihsel Bir Yaklaşım,” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 13 Sayı 2, ss. 87-115.
----------
Abdülhamit Birışık, “Batı İçin Pakistan Medreselerinin İfade Ettiği Anlam Üzerine Yerinden Bir Bakış”, Dem Dergi, I/3, İstanbul 2008, s. 72-82.
----------
PDF Birışık, Abdülhamit, "Hint Alt-Kıtasında İslâm Araştırmalarının Dünü Bugünü: Kurumlar, İlmî Faaliyetler, Şahıslar, Eserler", Dîvân: İlmî Araştırmalar, 2004/2, cilt: IX, sayı: 17, s. 1-62

Dîvân Sayı: 17  

---------

 • Cemaat-i Tebliğ

M. Manazir Ahsan, “Cemâat-i Teblîğ”, DİA, c: 7, s. 293-294.

PDF Fikret Efe, "Cemâat-i Teblîğ, Doğuşu ve Kendisine Yöneltilen Eleştiriler", İslâm Araştırmaları Dergisi, 2002, sayı: 8, s. 101-123.

Fikret Efe, "Cemaat-i Tebliğ’in Davet, Tebliğ ve Eğitim Yöntemi", İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.17, sayı:3, 2004, s. 216-234.

--------

 • Tâlibân طالبان

PDF Büyükkara, M. Ali, "Bir inanç ve imaj sorunu olarak İslam’ın ‘Taliban'cası’", Günümüz İnanç Problemleri, 2001, s. 277-287

Mehmet Ali Büyükkara, “Dışlamacı Müslümanlığın Orta Asya’daki İzdüşümleri: Selefilik Hareketi ve Taliban”, [M. S. Kafkasyalı (ed.), Orta Asya’da İslam, Ankara, 2012] içinde, III. cilt, s.1287-1324.

http://www.impr.org.tr/wp-content/uploads/2013/12/Aral%C4%B1k-2013.pdf

Darul Uloom Jamia Haqqania Akora Khattak
دار العلوم حقانیہ‎


http://www.jamiahaqqania.edu.pk/
مولوی فضل الرحمان
مولوی سمیع الحق


شرعية حكومة طالبان في أفغانستان  الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي
Written by His Excellency, the Sheikh, the Teacher Hammoud bin Uqlaa' Ash-Shuaibi
2nd Ramadan, 1421 Hijri/ 29 November 2000 Al-Qaseem
http://www.al-oglaa.com/?section=subject&SubjectID=180

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Tarikat Geleneğine Yaslanan Akımlar

Birelviye البريلوية
www.raza.org.za

البريلوية حقائق وعقائد : رحمت الله القادرى : دار المقطم، القاهرة

البريلوية عقائد وتاريخ إحسان إلهى ظهير إدارة ترجمان السنة باكستان 1403 - 1983

حقيقة البريلوية المعروف بـ مرآة النجدية بجواب البريلوية   محمد إمام الدين القادرى دار المقطم، القاهرة 2009

منظمة منهاج القرآن العالمية 
 محمد طاهر القادري 
 يرتبط بإمام الهند الشاه أحمد رضا خان البريلوي عبر واسطة واحدة من ثلاثة تلاميذه
minhaj.org

Muhammet Tahir-ül Kadri, 2012 sonlarında Kanada’dan dönerek Pakistan’da bir devrim yapma çabaları
Salim Çevik, Pakistan Siyasetini Anlama Kılavuzu, SETA, Mayıs 2013, s. 93-95.

أصدر محمد طاهر القادري فتوى من 600 صفحة ضد الإرهاب والهجمات الانتحارية
Muhammad Tahir-ul-Qadri, has issued his detailed edict (Fatwa) against terrorism

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lübnan Merkezli Abdullah el Habeşi ve Ahbaş Cemaati
الأحباش
مرشـد الجمعيـة  عبد الله الهرري

نحن فئة من المسلمين لا نتبع منهجا جديدا ولا فكرة مستحدثة 
بل نحن على المنهج الذي ينتسب إليه مئات الملايين من المسلمين، أشعرية شافعية.

PDF N. Kemal Karabiber, "Lübnan Merkezli Çagdaş İslami Bir Cemaat: Abdullah el Habeşi ve Ahbaş Cemaati", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, cilt: XVI, sayı: 26, s. 117-142.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF  Mustafa Öztürk, "İslam Dünyasında Yenilik ve Yenilikçilik Karşıtlığının Zihniyet Kodları -Modern Türkiye Örneği-", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, cilt: IX, sayı: 1, s. 1-21.

Ahmed Davudoğlu, Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri

Mezhepsizlik İslam Şeriatını -Tehdit Eden En Tehlikeli Bid'attir Muhammed Said Ramazan el-Buti

PDF Büyükkara, Mehmet Ali, "Dini Grup Yapılarında Dine İlişkin Muhtemel Anlama ve Temsil Sorunları", Usûl: İslâm Araştırmaları, 2007, sayı: 7, s. 107-136

--------
PDF   Büyükkara, Mehmet Ali, "Sosyal, Siyasi ve Dini Yönleriyle Yemen Hûsî Hareketi", Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 2011/1, cilt: XVI, sayı: 30, s. 115-152

---------
PDF   Mertoğlu, M. Suat, “Doğrudan Doğruya Kur’an’dan Alıp İlhamı”: Kur’an’a Dönüş’ten Kur’an İslamı’na , Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 2010, cilt: XV, sayı: 28, s. 69-113

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Islahatçı Akımlar

İhvân-ı Müslimîn (Müslüman Kardeşler) الإخوان المسلمون

İbrâhim el-Beyyûmî Gânim, “İhvân-ı müslimîn”, DİA, c: 21,  s. 580-583.
Hilal Görgün, “İhvân-ı müslimîn, Mısır Dışındaki İhvân-ı Müslimîn Hareketi”, DİA, c: 21,  s. 583-586.

İbrâhim el-Beyyûmî Gânim, “Hasen el-Bennâ  (1906-1949)”, DİA, c: 16,  s. 307-310.
Hilal Görgün, “Seyyid Kutub  (1906-1966)”, DİA, c: 37,  s. 64-68.
Hilal Görgün, “Mustafa es-Sibâî (1915-1964)”, DİA, c: 31,  s. 357-359.
Hilal Görgün, “Saîd Havvâ (1935-1989) ” DİA, c: 35,  s. 560-562.


الإخوان المسلمون والديمقراطية - أبو محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الزعكري الحجوري دار الكتاب والسنة - القاهرة 2007
-------
Can Acun, G. N. Akkaya, ‎"Selefilik ve İhvan Ekseninde Körfez Ülkelerinin Mısır Politikası”, SETA, 2014.

http://setav.org/tr/selefilik-ve-ihvan-ekseninde-korfez-ulkelerinin-misir-politikasi/analiz/14359

 الإخوان المسلمون فليس لهم نشاط واضح في بيان التوحيد وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة, وإنما دعوتهم عامة إلى الإسلام


دعوة الإخوان المسلمين في ميزان الإسلام ، فريد بن أحمد الثبيت ، دار المنارة ، الرياض ، ط 1 ، 1414 هـ
حركة النهضة تونس

www.ennahdha.tn

Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi
رئيس حركة النهضة  راشد الغنوشيRG Erdem -Yüksek Lisans Tezi 2014 - http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/807/10027081.pdf

Filistinli Müslüman Kardeşlerin 
HAMAS adı altında ayrı bir parti olarak ortaya çıkması 1987 yılında başlayan İntifada ile

[PDF] HAMAS: Filistin Direnişinde Politik İslam

V AYHAN - Ortadoğu Etütleri, 2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Darbeciler şimdi de İhvan'ın kitaplarını yakıyor

'عصفور' ينفي حرق كتب الإخوان بالبحرالأحمر
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pâkistân'da Mevdûdî ve Hamîdullah ve Teblîg-ı cemâ’atcılar ve Mısrda Cemâleddîn-i Efgânî ve Kâhire müftîsi Muhammed Abduh ve bunun talebeleri Seyyid Kutb ve Resîd Rızâ gibi mezhebsiz kimseler


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cemâat-i İslâmî جماعت اسلامي

M. Manazir Ahsan, “Cemâat-i İslâmî”, DİA,  c: 7,  s. 291-293.

---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyum Tebliğleri, 2013


PDF İlyas Üzüm, "Kelâm-Mezhepler Tarihi İlişkisi Açısından Günümüz Türkiyesi’nde Dinî Akımlar ve Din Aleyhtarı Yazarlar", İlâhiyat Fakülteleri Kelâm Anabilim Dalı Eğitim - Öğretim Meseleleri ve Koordinasyonu Toplantısı - II, 1998, sayı: 149, s. 117-150.

Büyükkara, Mehmet Ali“Türkiye’deki Radikal Dini-Siyasi Akımlar”, Demokrasi Platformu, 8 (2006), s.107-166. - 1
“Türkiye’deki Radikal Dini-Siyasi Akımlar”, Demokrasi Platformu, 8 (2006), s.107-166. - 2

Durmuş BULGUR, “KADIYÂNİLİK”, İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası, 2008, Cilt: 2, Sayı: 13, s. 1-38.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nijerya'da Boko Haram
جماعة (بوكو حرام).. نشأتها ومبادئها وأعمالها في نيجيريا  أحمد مرتضى
جماعة أهل السنّة للدعوة والجهاد

محمد يوسف اقترب من جماعة إزالة البدعة وإقامة السنّة
استقل بتأسيس حركة «جماعة أهل السنّة للدعوة والجهاد» حوالي عام 2002م
المسجد الذي يستخدمه الأستاذ محمد يوسف لدروسه ومحاضراته المعروف بمسجد ابن تيمية
مركز ابن تيمية: كان محمد يوسف يلقي فيه دروسه يومي السبت والأحد
كان تركيزهم في بعض الكتب، الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد (كلاهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب)، والولاء والبراء للشيخ الفوزان
ومن المصادر التي تعتمدها مرجعية بوكو حرام أيضاً: فتاوى اللجنة الدائمة، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية---------------------------------------------------------------------------------------------------------
الشيعة في نيجيريا  محمّد الثّاني عُمر موسى
http://www.qiraatafrican.com/_pdf/n4.pdf
http://www.qiraatafrican.com/view/?q=1551

الحرکة الاسلامية في نيجيريا  إبراهيم الزكزكي
ظهر التشيُّع والميل إلى العمالة للجمهورية الإيرانية في تصرفات زعيم إبراهيم الزكزكي

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bin Ladin ve El Kaide (video)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libya yeniden iç savaşın eşiğinde
General Halife Haftar

خليفة حفتر

HEDEF İSLAMCILAR
http://yenisafak.com.tr/dunya-haber/cianin-generali-21.05.2014-649194?ref=manset-15-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neo el-Kaide: Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD)

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)

“Tevhid ve Cihad Örgütü”nden “İslam Devleti”ne
----------------------------------------------------