Klasik Kitaplar

فهرست كتب الملل والنحل :


1-            التحريش، لضرار بن عمرو الغطفاني المعتزلي ثم الجهمي (ت حدود 190هـ)، (حقق).


2-             الإيضاح في الرد على سائر الفرق، للفضل بن شاذان النيسابوري الرافضي (ت260هـ).


3-            مسائل الإمامة، لأبي العباس عبد الله الناشىء الأكبر المعتزلي (ت293هـ).


4-             فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختي الرافضي (ت300هـ).


5-             المقالات والفرق، لسعد بن عبد الله الأشعري القمي الرافضي (ت301هـ).


6-            المقالات، لأبي القاسم الكعبي البلخي المعتزلي (ت319هـ)، (حقق رسالة لم تنشر).

7-            المقالات، لأبي هاشم الجبائي المعتزلي (ت321هـ)، (وجد في اليمن أجزاء منه، ولم ينشر).

8-             مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين، لأبي الحسن الأشعري (ت324هـ).


9-             التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، لأبي الحسين الملطي (ت377هـ).


10-      أوائل المقالات في المذاهب المختارات، للمفيد الرافضي (ت413هـ).


11-        المغني، (الجزء الخاص بالفرق غير الإسلامية) للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ت415هـ).

12-        الفرق بين الفرق، لأبي منصور البغدادي الأشعري (ت429هـ).


13-        الملل والنحل، لأبي منصور البغدادي الأشعري (ت429هـ).

14-        الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الظاهري (ت456هـ).


15-        الأصول والفروع، لابن حزم الظاهري.


16-        التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الهالكين، لأبي المظفر الإسفرائيني الأشعري (ت471هـ).


17-      بيان الأديان، لمحمد بن عبيد بن علي  ابوالمعالي (ت485هـ).


18-      شرح عيون المسائل، للمحسن بن محمد بن كرامة الحاكم الجشمي المعتزلي (ت494هـ)، (طبعت منه أجزاء، ولم ينشر كاملاً بعد).

19-        شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ((ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة))، لأبي القاسم عبد الواحد بن أحمد الكرماني (ت القرن الخامس).

20-        الملل والنحل، للشهرستاني الأشعري (ت548هـ).
21-        الحور العين، لنشوان الحميري الزيدي (ت573هـ).

22-        عقائد الثلاث وسبعين فرقة، لأبي محمد اليمني ( ت القرن السادس).


23-        الكشف والبيان في الأصول وبيان الفرق الكلامية، لأبي سعيد محمد الأزدي القلهاتي الإباضي (ت القرن السادس).
24-        الشجرة في افتراق الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة، لأبي محمد بن أبي يعقوب البرهوتي (ت القرن الخامس أو القرن السادس)، (مخطوط).
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - كتب تراث
25-        اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، للفخر الرازي الأشعري (ت606هـ).

فخرالدين الرازي
الرياض المونقة في آراء أهل العلم
26-        الرياض المونقة في آراء أهل العلم، للفخر الرازي الأشعري.


27-        مختصر الفرق بين الفرق، لعبد الرزاق الرسعني (ت661هـ).


28-      الطرائف في مذهب الطوائف، لعلي بن موسى ابن طاووس الرافضي (ت664هـ).


29-      الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة، لعثمان بن عبد الله الحنفي العراقي (ت  القرن السابع).


30-        الجوهرة الخالصة عن الشوائب في العقائد المنقومة على جميع المذاهب، لشمس الدين الدامغاني (ت القرن السابع).


31-        البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، لأبي العباس السكسكي (ت683هـ).
32-        ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين، لليافعي الأشعري (ت768هـ).
نقد نسبة كتاب البرهان للإمام السكسكي


33-        بيان الفرق الضالة، للشريف الجرجاني الماتريدي (ت816هـ)، (مخطوط).


34-      المنية والأمل في شرح الملل والنحل، لابن المرتضى الزيدي (840هـ).

طبقات المعتزلة المؤلف: أحمد بن يحيى بن المرتضى


35-        تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان، لعلي بن محمد الفخري الأشعري (ت القرن التاسع).

36-        المقالات في بيان أهل البدع والضلالات، لابن كمال باشا الماتريدي (ت940هـ).
37-        رسالة في تفصيل الفرق الإسلامية، لابن كمال باشا الماتريدي (ت940هـ).
38-        رسالة في بيان الفرق الضالة، لابن كمال باشا الماتريدي (ت940هـ).
39-        الفرقة الناجية، لإبراهيم بن سليمان القطيفي الرافضي (ت القرن العاشر).
40-        رسالة في حديث افتراق الأمة، لأحمد بن علي بن مطير الحكمي (ت1068هـ).
41-        رسالة في تعداد الفرق للسرقسطي (ت بعد 1085هـ)، (مخطوط).
42-        المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك، ليحيى بن الحسين الزيدي (ت1099هـ).
43-        بحث في حديث افتراق الأمة (الكبير)، لصالح بن مهدي المقبلي الزيدي (ت1108هـ).
44-        بحث في حديث افتراق الأمة (الصغير)، لصالح بن مهدي المقبلي الزيدي.
45-        الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة، لإسماعيل بن عبد الباقي اليازجي الأشعري (ت1121هـ).
46-        النكت البديعة في تحقيق الشيعة، لسليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني الرافضي (ت1121هـ).
47-        رسالة في حديث افتراق الأمة، للشوكاني (ت1250هـ).
48-        بيان الفرق، للقرطبي ؟ (ت القرن الثالث عشر)، (مخطوط).
49-        خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان، للقنوجي (ت1307هـ).
50-        الفرق الإسلامية، لإسحاق عزوز المكي (ت1415هـ).
  
                        جمع : عبد الله بن عبد العزيز الغزي


"Eş'ari, Makâlâtü'l-İslamiyyîn ve ihtilâfü'l-musallîn, tashih: Hellmut Ritter,
Tercümesi: İlk dönem İslam mezhepleri, çev. M.Dalkılıç, Ö. Aydın, İstanbul: Kabalcı Y., 2005."
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ت: ريتر
http://www.archive.org/download/waq16164/16164.pdf
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ت: عبد الحميد
http://archive.org/details/Maghalat_AlIslamyin

"Abdülkahir Bağdadi, el-Fark beyne'l-fırak, tahkik, M. Muhyiddin Abdülhamid,
Tercümesi: Mezhepler arasındaki farklar, Ethem Ruhi Fığlalı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993."
الفَرْقُ بين الفِرَق عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي
دراسة وتحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد
ونسخة أخري بتحقيق محمد عثمان الخشت
http://archive.org/details/alfbf


Abdülkahir el-Bagdadi, el-Milel ve'n-nihal, tahkik: Albert Nasri Nadir, .
الملل و النحل - عبد القاهر البغدادي
http://archive.org/details/milalwanihal

İbn Hazm, el-Fasl fi'l-milel ve'l-ehvâ ve'n-nihal, neşr: Ahmed Şemsuddin, Beyrut, 1428/2007.
الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم
https://archive.org/details/faslibnhazm

"Şehristani, el-Milel ve'n-nihal, tahkik: Emir Ali Mühenna, Ali Hasan Faur, Beyrut, 2001.
Tercümesi: dinler, mezhepler ve felsefi sistemler tarihi, Çev. Mustafa Öz, İstanbul: Litera Y., 2008."
الملل و النحل - الشهرستاني
http://archive.org/details/Milal_Wa_Nihal
http://archive.org/details/ozaaloza_gmail_20130930_1838

Ebû Muti' Mekhul Nesefi, er-Red ala ehli'l-bida', yay. haz. Marıe Bernand, Kahire, 1980.
الرد على أهل البدع و الأهواء الضالة المضلة-أبو مطيع النسفى
http://archive.org/details/kalam-misc
http://www.emakalat.com/index.php/emakalat/article/download/126/109


el-Iraki, el-Fırakü'l-müfterika beyne ehli'z-zeyg ve'z-zendeka (Sapıklarla dinsizlerin çeşitli mezhebleri), nşr.haz. Yaşar Kutluay, Ankara : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1961.
الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة لعثمان بن عبد الله العراقي الحنفي
http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=637

Malati, et-Tenbîh ve'r-red alâ ehli'l-ehvâ ve'l-bida', neşr: el-Kevseri, Kahire : el-Mektebetü'l-Ezheriyye li't-Türas , 2007.
التنبيه و الرد على أهل الأهواء و البدع - أبو الحسين محمد الملطي
http://archive.org/details/rad-bida3-malti
http://archive.org/details/Elkawthari


Ebu Muhammed Yemeni, Akaidü's-selâse ve's-seb'în fırka, tahkik: Gamidi, Medine: Mektebetü'l-Ulum ve'l-Hikem, 2001.
عقائد الثلاث والسبعين فرقة - أبو محمد اليمني
http://archive.org/details/Aqaed_73


"Nevbahti, Fırakü’ş-şia, tahkik: Hellmut Ritter,
Tercümesi: Şiî Fırkalar , Ankara: Ankara Okulu, 2004."
http://uqu.edu.sa/page/ar/109381


Fahreddin er-Razi, İ'tikadâtu fıraki'l-müsliîin ve'l-müşrikîn,
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين-فخر الدين الرازى
http://archive.org/details/books233


Wilferd Madelung, Paul E.Walker, An Ismaili heresiography : the ‘Bab al-shaytan’ from Abu Tammam’s kitab al-shajara, Leiden : Brill, 1998.
باب الشيطان من كتاب الشجرة لابي تمام
http://www.4shared.com/web/preview/doc/1rTzBgjh

Cafer Sübhani, Buhûs fi'l-milel ve'n-nihal, Kum : İdaretü'l-Havzati'l-İlmiyye, 1992.
الملل والنحل جعفر السبحاني
http://imamsadeq.com/ar/index/book?bookID=129&page=0

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder