Fevzi RENÇBER - Makaleler - islam Mezhepleri Tarihi

PDF   Rençber, Fevzi
Alevi Din Anlayışında Cem Evinin Yeri, Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu, 2010, s. 479-488
PDF   Rençber, Fevzi
Zaza’ca Konuşan Alevilerin Etnik Kimliği Üzerine Bir Değerlendirme, ll. Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 2012, s. 490-499
PDF   Rençber, Fevzi
Alevî Ocakzâdelerin Problemleri ve Çözüm Önerileri, The Journal of Academic Social Science Studies, 2013, cilt: VI, sayı: 4, s. 681-692
PDF   Rençber, Fevzi
Din-Kimlik Tartışmaları Ekseninde Zazaca Konuşan Alevilerin Etnik Kimliği Üzerine Bir Değerlendirme, The Journal of Academic Social Science Studies, 2013, sayı: 6, s. 945-955
PDF   Rençber, Fevzi
Adıyaman Alevilerinin Türbe veya Yatır Ziyareti: Safvan bin Muattal Örneği, Adıyaman Uluslararası Safvan Bin Muattal ve Ahlak Sempozyumu, 2013, s. 367-382
PDF   Rençber, Fevzi
Niyazi Arslan Dede ile Adıyaman’da Alevilik Üzerine, The Journal of Academic Social Science Studies, 2013, cilt: VI, sayı: 3, s. 547-569
PDF   Rençber, Fevzi
40 Soruda Adıyaman’da Geleneksel Alevilik, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010, sayı: 56, Alevilik özel sayısı, s. 395-405
PDF   Rençber, Fevzi
Alevi Geleneğinde “Cem Evinin” Tarihsel Kökeni, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2012, cilt: XII, sayı: 3, s. 73-86

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder